โรคมะเร็งกระดูก

สวัสดีครับ โรคภัยไข้เจ็บ ทำเอาหลายคนไม่สบาย อึดอัด ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเป็นอย่างมาก เกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อม สังคม หรือไม่ก็หลายสาเหตุ แต่อย่างที่บอกไปเสมอว่า เราต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอตลอดเวลา กลับมาเช่นเคยนำเสนอเรื่องราวของโรคต่างๆพร้อมแนะนำวิธีการรักษาที่ถูกต้องเพื่อจะทำให้หายจากโรคที่เราเป็นอยู่เพื่อสุขภาพที่ดีได้ ขอนำเสนอเรื่องโรค มะเร็งกระดูก พบได้น้อยในกลุ่มโรคมะเร็งแต่แน่นอนว่า สามารถเกิดได้กับคนทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่พบในคนอายุต่ำกว่า 35 ปี พบได้มากที่สุดในช่วงอายุ 10-20 ปี และพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย ซึ่งโรคนี้จะพบได้เพียงประมาณ 6% ของโรคมะเร็งในเด็กทั้งหมด อย่างที่บอกไปว่า โรคๆนี้เป็นโรคที่พบได้น้อย แต่สาเหตุก็ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดแต่ก็ขึ้นได้หลายปัจจัยเลยทีเดียว  ไม่ว่าจะเป็น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดที่ทำให้เป็นโรคนี้มาได้  การเป็นโรคมะเร็งบางชนิดแน่นอนว่าสาเหตุนี่ก็เป็นอีกสาเหตุได้ด้วย เชื้อชาติก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้ได้อีก เพราะพบโรคนี้ได้สูงในคนผิวขาวและผิวดำมากกว่าคนเอเชียประมาณ 2 เท่า เกิดจากการรักษาในปัจจุบัน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกัน เช่น การให้ยาเคมีบำบัด การให้รังสีรักษา ก็ทำให้เกิดมะเร็งกระดูกได้ เนื้องอกชนิดไม่ลุกลามหรือโรคของกระดูกอื่นๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ก่อให้เกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจากคณะแพทย์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเช่นการกระตุ้นและการเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัตน์  การรักษาก็มีหลากหลายวิธี เช่นการใช้ยาเคมีบำบัด การผ่าตัด เป็นต้น อย่างที่บอกไปว่า ถ้าเรารักษาอย่างถูกต้องเชื่อฟังคำแนะนำของแพทย์ โรคนี้ก็จะค่อยทุเลาลงและหายขาดจากโรคนี้ไปในที่สุด